T: +31 (0)85-4010299 M: +31 (0)6-37433715

SUPcleanup

SUPcleanup

Ik heb een missie, namelijk de SUPcleanup vergroten. Wat is de SUPcleanup? Simpel gezegd; je haalt afval uit het water vanaf je SUPboard.

SUPcleanup… (see article in Englisch below the video)


Een missie

Ik heb een missie, namelijk de SUPcleanup vergroten. Wat is de SUPcleanup? Simpel gezegd; je haalt afval uit het water vanaf je SUPboard. Ik ben hier in april 2018 mee gestart en het blijkt een hele efficiënte manier te zijn om het water te ontdoen van zwerfafval, mits dit structureel gebeurt. In mijn gemeente, Gouda, werkt dit! Nu wil ik graag kijken of deze methode ook in andere gemeenten ingevoerd kan worden in samenwerking met de plaatselijke SUP-scholen en/of instanties.Hoe het is begonnen…

Met mijn SUP-school bied ik onder andere een tour door het centrum van Gouda aan. Ik heb er dus belang bij dat de watergangen zo schoon mogelijk zijn en vind het belangrijk dat de bijdrage aan de Plastic Soup zo klein mogelijk gemaakt wordt.
In de gemeente Gouda is het Right to Challenge project van kracht. Je mag dan als burger of ondernemer een challenge indienen op bepaalde taken of werkzaamheden. Ik was van mening dat ik de grachten beter schoon kon houden dan de partijen die daar toen verantwoordelijk voor waren en heb ik december 2017 een challenge ingediend.
De gemeente Gouda en Cyclus (het afvalverwerkingsbedrijf in Gouda) zagen hier ook wel wat in. Vanaf 1 april zijn we met de SUPcleanup gestart, gemiddeld maak ik 8 uur in de week, betaald, de grachten schoon. Ondertussen heb ik een hele fijne samenwerking met alle betrokken partijen!

Ook in jouw gemeente?
Iets wat voor mij werkt, kan natuurlijk ook voor iemand anders werken! Het concept is simpel, efficiënt en de meest milieuvriendelijke manier om de watergangen schoon te houden. Vanaf half november ga ik  een SUPcleanup tour door Nederland maken waarbij de watergangen van diverse steden worden schoongemaakt.
Dit wil ik graag doen in samenwerking met de plaatselijke SUP-scholen en eventueel andere partijen om zo te kijken of dit concept mogelijk ook in die gemeente uitgezet kan worden.
Heb jij een SUP-school of ben jij iemand die een soortgelijk project ziet zitten laat het dan zeker even weten. Dan kijken we samen of jij in jouw gemeente ook kunt starten met een (structurele) SUPcleanup!


Waarom ik dit doe?
Ik ben, denk ik wel een beetje een idealist. En ik heb hele fijne mensen om mij heen die mijn (rare) ideeën ondersteunen. Met hen en andere positief ingestelde mensen wil ik graag kijken hoe we samen iets moois neer kunnen zetten.
Daarnaast krijg ik tijdens mijn “werk” ontzettend veel positieve reacties.  Aan de ene kant heel leuk maar aan de andere kant voelt het ook best raar want het is gewoon mijn werk. Met deze blog hoop ik wat meer duidelijkheid te hebben gegeven en wil ik niet vissen naar complimentjes maar naar mensen die dit ook willen uitdragen.

Dus…wie wordt mijn eerstvolgende CATCH OF THE DAY??? ;-)Wil je een keer mee het water op om te helpen of wil jij SUPcleanup als persoon of als bedrijf op een andere manier ondersteunen? Dan mag je uiteraard ook contact opnemen! 

Op Instagram en Facebook worden de activiteiten geplaatst waar je je voor aan kunt melden.
Heb je zelf een cleanup actie en wil je dat die geplaatst wordt op Supcleanup dan kan dat natuurlijk ook. Zo kunnen we gezamenlijk een platform creëren waarbij we elkaar kunnen ondersteunen. 

Ik hoop je binnenkort op het water te zien!SUPcleanup…

A mission…
I’ve got a mission, I want to let the SUPcleanup grow. What is the SUPcleanup? It’s quite simple; you pick all the trash out of the water whilst paddling. I’ve started this in April 2018. It seems to be a very efficient way to clean the Watergates, but it needs to be done structurally.
Now I would like to find out if this project will also works in other cities. Therefore I prefer to work together with the local SUP-school and/or local organizations.  

 

How it all starts
With my SUP-school I offer a citytour through the citycentre of Gouda. I therefore have an interest in making the waterways as clean as possible and it is important that the contribution to the Plastic Soup is made as small as possible. 

In Gouda we’ve got a project, it calls The Right to Challenge. You may as a citizen or entrepreneur submit a challenge on certain tasks or activities. I felt that I could keep the canals clean, better than the parties that were responsible for that, and I submitted a challenge in December 2017.

The municipality of Gouda and Cyclus (the waste processing company in Gouda) did also liked the idea. From the 1st of April we started with the SUPcleanup, with an average of 8 hours a week, I clean the canals as a paid job. I now do have a very nice cooperation with all parties involved!  Could this also be possible in your city?
Something that works for me can of course also work for someone else! The concept is simple, efficient and it’s the most environmentally friendly way to keep the waterways clean. From mid-November I am going to make a SUPcleanup tour through the Netherlands and with other people we would clean the watergates of various cities.

I would like to do this in cooperation with the local SUP schools and maybe other parties to see if this concept could possibly be set out in that municipality as well.
Do you have a SUP-school or are you someone who likes a project like this, please let us know. Then we could look together to see whether you can also start with a (structural) SUPcleanup in your city!

 


Why am I doing this?
I am, I think, a bit of an idealist. I am lucky to have very nice people around me who support my (weird) ideas. With them and other positive people, I would like to see how we can put something beautiful together.

In addition, I get a lot of positive reactions during my "work". On one hand it's great fun but on the other hand it feels pretty strange because it's just my job. With this blog I hope to have given some more clarity and I do not want to fish for compliments but for people who want to spread this.

 

So ... who will be my next CATCH OF THE DAY ??? ;-)

 

Do you want to join when we are on the water to have a SUPclean up? Or do you want to support SUPcleanup as a person or as a company in an other way? Then you can also contact us!

 

The activities that you can sign up for will be posted on Instagram and Facebook.

Do you have a cleanup action yourself and do you want it to be placed on the Supcleanup pages? Please share! So we can create a platform where we can support each other.

I hope to see you on the water soon!

Reacties

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Powered by Lightspeed